εργοστασιο

Το σύνολο των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρίας βρίσκεται εγκατεστημένο έξω από τον Ζαρό στο Νομό Ηρακλείου, στους πρόποδες της οροσειράς του Ψηλορείτη. Οι   κτηριακές εγκαταστάσεις  είναι συνολικής επιφάνειας 15.850,8 m2 και περιλαμβάνουν τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και χώρους γραφείων και ποιοτικού ελέγχου.

γραμμες παραγωγης

Στη μονάδα παραγωγής του φυσικού μεταλλικού νερού ZARO'S υπάρχει το σύνολο του παραγωγικού εξοπλισμού με συνολική δυναμικότητα εμφιάλωσης 75.000 λίτρων/ώρα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

αποθηκες

Οι αποθήκες της ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. (11Οχλμ. Ηρακλείου -Μοιρών) έκτασης 4000 τ.μ και στον Πειραιά (Παπαδοπούλου 25, Αγ.Ι.Ρέντης) καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και εξασφαλίζουν την διατήρηση της άριστης ποιότητας του μεταλλικού νερού ZARO’S.