πιστοποιησεις - ποιοτητα

πιστοποιησεις - ποιοτητα

Πρωτεύων στόχος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε, μέσω και των συστημάτων ISO 9001:2000 και ΙSO 22000:2005  που εφαρμόζει, είναι η διατήρηση της μοναδικής ποιότητας του νερού ZARO’S από την πηγή εώς τον καταναλωτή.

Προκειμένου να επιτευχθεί o σκοπός αυτός, στο Χημικό – Μικροβιολογικό Εργαστήριο της ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε διεξάγονται καθημερινά δεκάδες αναλύσεις που καλύπτουν το σύνολο των προϊόντων της ημερήσιας παραγωγής και πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα του νερού ZARO’S.

Περαιτέρω, η σταθερή χημική σύσταση του νερού της πηγής μας, επιβεβαιώνεται με τις ανά τρίμηνο χημικές αναλύσεις που διεξάγει για λογαριασμό της ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε), ενώ όσο αφορά  την άψογη  μικροβιολογική εικόνα του νερού ZARO’S, αυτή επιβεβαιώνεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα από τις αναλύσεις του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων και Νερών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Attachments: