εργοστασιο

εργοστασιο

Το σύνολο των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρίας βρίσκεται εγκατεστημένο έξω από τον Ζαρό στο Νομό Ηρακλείου, στους πρόποδες της οροσειράς του Ψηλορείτη. Οι   κτηριακές εγκαταστάσεις  είναι συνολικής επιφάνειας 15.850,8 m2 και περιλαμβάνουν τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και χώρους γραφείων και ποιοτικού ελέγχου.

Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης - τυποποίησης - συσκευασίας είναι πλήρως αυτοματοποιημένες σε όλα τα στάδια παραγωγής: εμφιάλωση - συσκευασία - παλετοποίηση. Συνολικά λειτουργούν 5 γραμμές παραγωγής με μεγάλη δυναμικότητα παραγωγής.

Το εργοστάσιο διαθέτει τμήμα ποιότητας  που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των καθημερινών ελέγχων (φυσικοχημικών - μικροβιολογικών) του νερού σε όλα τα στάδια παραγωγής του, από την πηγή έως και το έτοιμο προϊόν, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Επίσης, για την διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, πραγματοποιείται  καθημερινός έλεγχος των υλικών συσκευασίας και έλεγχος της υγιεινής του προσωπικού/εγκαταστάσεων με σκοπό την συνολική τήρηση όλων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO και HACCP.