γραμμες παραγωγης

γραμμες παραγωγης

Στη μονάδα παραγωγής του φυσικού μεταλλικού νερού ZARO'S υπάρχει το σύνολο του παραγωγικού εξοπλισμού με συνολική δυναμικότητα εμφιάλωσης 75.000 λίτρων/ώρα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

1.Γραμμή εμφιάλωσης σε φιάλες από PET του 0,5 lt, 1,5 lt και 2 lt , δυναμικότητας 18000 φιαλών / ώρα
2.Γραμμή εμφιάλωσης σε φιάλες από PET του 0,25 lt, 0,5 lt, 0,75 lt, 1lt, 1,5 lt και 2 lt , δυναμικότητας 11200 φιαλών / ώρα
3.Γραμμή εμφιάλωσης σε φιάλες από ΡΕΤ (Sport & Ανθρακούχα , γυαλί) , δυναμικότητας 6000 φιαλών / ώρα
4.Γραμμή εμφιάλωσης σε φιάλες από PET (5 lt , 10 lt) δυναμικότητας 600 φιαλών / ώρα
5.Γραμμή εμφιάλωσης σε φιάλες από PC (18.9 lt) δυναμικότητας 800 φιαλών / ώρα
Γραμμή δημιουργίας φιαλών PET ( 5 lt, 10 lt)
Το λοιπό παραγωγικό εξοπλισμό (διαμορφωτής χαρτοκιβωτίων, παλλετοποιητής κ.λπ.)